Happy Hours: Mua 01 tặng 01

Chương trình khuyến mãi dài hạn mua 01 tặng 01 ly miễn phí từ 17:00 đến 19:00 hàng ngày đối với các loại thức uống như sau:

  • House wine
  • Cocktail
  • Mixed Drinks
  • Local BeerDaily Happy Hours Diamond Sea Hotel Danang Beach

 

Related Posts