Khách sạn Biển kim cương

Địa chỉ: 232 Võ Nguyên Giáp- Phường Phước Mỹ – Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3939 777