Trước khi đặt dịch vụ và thanh toán, KH vui lòng kiểm tra lại thông tin đã đặt.
Khi nhận phòng tại Khách sạn, khách hàng có quyền kiểm tra và yêu cầu đồi phòng, dịch vụ nếu như dịch vụ và phòng được giao khác với thông tin KH đặt trên website
Trường hợp Quý Khách không ưng ý với dịch vụ, Quý Khách có thể từ chối nhận phòng