QUY ĐỊNH VỀ NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG

Thời gian nhận phòng: từ 14:00 (2 PM) trở đi của ngày nhận phòng.

Thời gian trả phòng: trễ nhất vào 12:00 (12 PM) của ngày trả phòng.

Phương thức nhận phòng: SELF-CHECK-IN (Tự nhận phòng).

QUY TRÌNH HỦY, ĐỔI TRẢ, THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN/TRẢ PHÒNG

Chính sách hủy phòng:

Khách hàng được miễn phí hủy đặt phòng 07 ngày trước ngày nhận phòng thực tế. Trường hợp khách hàng không đến nhận phòng, phí phạt sẽ là 100% tổng tiền phòng của đơn đặt phòng. Khách hủy đặt phòng phù hợp với chính sách, phí phòng đã thanh toán sẽ được hoàn trả trong vòng 07 – 14 ngày làm việc.

Chính sách thay đổi thời gian nhận/trả phòng:

Khách hàng sẽ được miễn phí thay đổi ngày nhận/trả phòng trong trường hợp thông báo với nhân viên 07 ngày trước ngày nhận/trả phòng thực tế.

Trường hợp khách thông báo trễ hơn thời gian quy định, nhân viên sẽ dựa theo tình trạng phòng thực tế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phí thay đổi sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm dựa trên giá phòng.