Khách hành sử dụng 1 trong 2 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền phòng trên website diamondseahotel.com:

1. THẺ TÍN DỤNG (VISA VÀ MASTER CARD)

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website diamondseahotel.com.

2. TIỀN MẶT

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website diamondseahotel.com. Khách hàng thanh toán tại quầy lễ tân khi đến nhận phòng.