Mừng Sinh Nhật Nhân Viên Tháng 1

Buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của năm 2019 đã được tổ chức trong bầu không khí hết sức vui vẻ và đoàn kết.
Rất mong mỗi cá nhân đều sẽ nổ lực hơn nửa để hoàn thành tốt vai trò của mình mang lại thành công thắng lợi trong năm.