MỪNG SINH NHẬT NHÂN VIÊN THÁNG 4

Việc tổ chức chúc mừng sinh nhật hàng tháng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo nhằm động viên, khích lệ và tri ân những đóng góp của các cá nhân cho sự phát triển của Diamond Sea.
Bên cạnh đó buổi tiệc mừng sinh nhật còn có ý nghĩa tạo không gian thoải mái để các nhân viên 
giao lưu, gắn bó và đoàn kết hơn.
Xin chúc mừng anh chị có ngày sinh nhật trong tháng 4 và chúc mừng 3 nhân viên xuất sắc của tháng.