Mừng Sinh Nhật Nhân Viên Tháng 2

Nhằm động viên những đóng góp của cá nhân. Hàng tháng khách sạn lại tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho nhân viên để giao lưu đoàn kết hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật anh, chị, em nhân viên có sinh nhật trong tháng 2