Tiệc sinh nhật dành cho nhân viên 11/2018

"Nhân viên là tài sản lớn nhất của công ty" 
Mừng sinh nhật và vinh danh các nhân viên đã có những đóng góp xuất sắc trong tháng 10/2018, đồng thời gắn kết hơn nữa giữa các thành viên của mỗi bộ phận luôn là điều mà Diamond Sea Hotel quan tâm hàng đầu.
Xin chúc mừng các bạn.