[Infographic] Tổng quan Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017 sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng từ 30/04 – 30/06/2017 tại Đà Nẵng với 08 nước tham dự.