Lịch trình APEC 2017 tại Việt Nam

Thông tin chính thức về lịch trình diễn ra APEC 2017 tại Việt Nam, trong đó có tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng tháng 11/2017

THỜI GIAN CUỘC HỌP ĐỊA ĐIỂM
2016
08 – 09/12 HỘI NGHỊ KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (ISOM) HÀ NỘI
2017
18/02 – 03/3 HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (SOM1) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN NHA TRANG
09 – 18/5 HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (SOM2) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HÀ NỘI
11 – 15/5 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HÀ NỘI
18 – 19/5 HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CAO CẤP TÀI CHÍNH (SFOM) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN NINH BÌNH
19 – 21/5 HỘI NGHỊ CÁC BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH THƯƠNG MẠI (MRT) HÀ NỘI
18 – 19/6 ĐỐI THOẠI CAO CẤP VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HẠ LONG
18 – 30/8 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (SOM3) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
21 – 25/8 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN CẦN THƠ
11- 15/9 HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (SMEMM) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
21 – 22/9 DIỄN ĐÀN CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP VỀ QUẢN LÝ THIÊN TAI VINH
26 – 29/9 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ PHỤ NỮ VÀ KINH TẾ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HUẾ
19 – 21/10 HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (FMM) HỘI AN
06 – 11/11 TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 (AELW) ĐÀ NẴNG

Nguồn: www.apec2017.vn